ArteFond Jiřího Mádla poprvé ve Varech

Předposlední den trvání 54. Mezinárodního filmového festivalu, v pátek 5. 7. se odehrála v oblíbeném Bagel Lounge v centru Karlových Varů autogramiáda Jiřího Mádla a jeho Artefondu – fondu pro talentované mladé lidi z dětských domovů. Konto ArteFondu spravuje obecně prospěšná společnost yourchance. Bagel Lounge po celý festivalový týden ArteFond i yourchance podpořil desetikorunou z každého prodaného espressa.   

Byl krásný červencový den provoněný atmosférou kávy a specialit v příjemném karlovarském podniku Bagel Lounge. Právě tyto prostory si pro svou autogramiádu zvolil herec, režisér, scénárista a v neposlední řadě i podporovatel yourchance Jiří Mádl, který s desítkami návštěvníků hovořil o svém úspěšném dobročinném projektu ArteFond.

Art, Arte…ArteFond

Už název napovídá tomu, jaký zájem dětí fond již dva roky podporuje. Prostředky ArteFondu jsou určeny na rozvoj umělecky nadaných dětí z dětských domovů a pěstounských rodin. Cílem je rozvoj mladých talentů, jejich odborné vedení a podpora ve studiu uměleckých škol, ale i v zájmové činnosti, ať už jde o herectví, hudbu, tanec, fotografii a samozřejmě filmové profese a multimédia. Za dobrý výsledek považujeme nejen úspěšné absolvování vybrané školy, ale i aktivní zapojení našich stipendistů do kulturně-společenského života na amatérské nebo poloprofesionální úrovni.

„O něčem podobném jsem přemýšlel již dlouhý čas. Sám moc dobře vím, jak nejisté povolání je být hercem, zpěvákem, tanečníkem nebo se věnovat jakémukoliv jinému uměleckému řemeslu. A i když jsem měl dosud obrovské štěstí, nemohu nejistotu tohoto povolání nevnímat,“ odpověděl Jirka na otázku, jak přišel k myšlence pomáhat dětem z dětských domovů a proč právě v této oblasti.

ArteFond 2019

Letos podpořil ArteFond muzikál dětí Malá indiánská pohádka z dětského domova v Mikulově. Z regionálního kola soutěžní přehlídky Nejmilejší koncert 2019 v Boskovicích si děti přivezly nejvyšší ocenění a postupují do velkého podzimního finále v Praze!

Možnost zažádat si o podporu pro talentované děti mají všechny domovy, počet není nijak omezen. Být třeba tanečníkem si tak může vybrat někdo, kdo nemá rodinné a finanční zázemí. Mlaďoši z dětských domovů, i když mají talent, si umělecký obor nevyberou, protože tu je riziko, že by se neuživili. Proto jdou raději dělat něco takzvaně na jistotu. Tím trpí nejen oni, protože nemohli rozvinout svůj přirozený potenciál, ale také umění, protože přichází o zajímavé osobnosti s jedinečnou odžitou zkušeností. A ArteFond by měl v této oblasti pomáhat.

Výběr uchazečů probíhá formou písemných žádostí a následně osobních rozhovorů. Ve spolupráci s Josefem Čadíkem nabízí ArteFond i možnost studia na Střední škole umělecko-manažerské v Brně, a to ve školním roce vždy dvěma studentům zdarma. Tady vybíráme také formou pohovorů a uchazeči se navíc musí zúčastnit také přijímací zkoušky podle pravidel školy.

„Správa Artefondu je pro nás velkým závazkem a zároveň příležitostí umožnit mladým lidem z dětských domovů a pěstounské péče rozvíjet své talenty. Chceme jim i touto cestou otevřít pomyslné dveře ke splnění jejich snů v umělecké oblasti,“ dodává ke smyslu ArteFondu Gabriela Křivánková, spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady yourchance.

Jiří Mádl

Vystudoval obor Sociální a masová komunikace na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze. V roce 2011 absolvoval kurz scenáristiky na New York Film Academy.

Jako režisér a scénárista debutoval v roce 2014 filmem Pojedeme k moři, který získal mnohá ocenění po celém světě. Jeho druhým celovečerním počinem je snímek Na střeše, který má na letošním karlovarském filmovém festivalu světovou premiéru. Právě dotočil film Modelář s Petrem Zelenkou, kde hraje jednu z hlavních rolí. Svůj třetí režisérský počin právě rozjíždí a brzy o něm uslyšíme.

Jiří je nejmladším hercem, který dostal ocenění Křišťálový globus za nejlepší mužský herecký výkon na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2008. Je členem Evropské filmové akademie a dramaturgické rady Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně.