Děti a mladí z dětských domovů se zdokonalovali nejen v online komunikaci

Každý čtvrteční podvečer v listopadu probíhaly v Karlovarském kraji tematická setkání pro děti z dětských domovů a mladé lidi, kteří již brány domova opustily a osamostatňují se. Právě těm pomáhá v této době ještě intenzivněji celorepublikový projekt Začni správně neziskovky yourchance, který setkání organizoval. Ústředními tématy byla problematika exekucí, možnosti bydlení při odchodu z dětského domova, příprava na pracovní pohovor a atraktivní téma orientace v médiích Fake News.

Pavel k nápadu online tematických setkání řekl: „Vzhledem k omezeným možnostem kvůli situaci kolem Covid-19 a nemožnosti pořádat fyzicky naše oblíbená tematická setkání, jsem se rozhodl pokračovat ve vzdělávání formou on-line přednášek. Společně s lektorkou Terezou Zykánovou jsme vytvořili několik tematických bloků, jejichž cílem byla lepší orientace v daném tématu online setkání. Mladí se tak mohli lépe připravit na odchod z dětského domova a v životě využít našich rad a návodů.“ Kromě probrání ožehavých a žádaných témat si mladí zdokonalili svoje počítačové dovednosti. „Velmi mile mě překvapila aktivita a zapojení mlaďochů do online setkání, kteří se hojně dotazovali, a to jak během samotných setkání, tak i po jejich ukončení telefonicky nebo přes Facebook a aplikaci WhatsApp. Jsem velmi rád, že mohu spolupracovat s dětmi, které mají zájem o sebe a svoji budoucnost. Zároveň jim za to také děkuji, protože je to důkaz, že má moje práce smysl,“ dodává.

„S koordinátorem Pavlem Kunclem z projektu Začni správně spolupracujeme od začátku léta. Za tu dobu jsme uskutečnili již několik online vysílaní, která našim dětem nabízí vysvětlení a nástin situací, do kterých se mohou dostat během života. Vždy se dozví, jaká jsou možná řešení takových situací a na konkrétních modelech je jim vysvětleno, jak tím, že ví, předejdou ošklivému spálení se,“ hodnotí online setkání a spolupráci paní vychovatelka Rejtharová z rodinné skupiny v Mezirolí, která je součástí Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov.

Pavel Kuncl se stal koordinátorem projektu Začni správně úvodem letošního roku. Navázal tak na rozjetou spolupráci jeho kolegyně Jany Fajfrové s dětskými domovy a konkrétními mladými lidmi, kteří brány domova opouští a snaží se postavit na vlastní nohy. Pavlovi se pomalými, ale jistými kroky daří vytvářet takové prostředí, ve kterém budou děti z dětských domovů odcházet do dospělého života s větší šancí na úspěch a šťastný život. Pavel vyzdvihuje dobře regionálně fungující spolupráci s Domovy na půl cesty a zaměstnavateli, kteří bez předsudků nabízí mladým práci i brigády. „Celková ochota lidí, kteří mohou jakkoliv přispět ke zkvalitnění života a uspokojení potřeb dětí z dětských domovů a pěstounské péče, je na Karlovarsku obrovská. Jsem za to velmi šťastný,“ popsal spolupráci v kraji Pavel.

Projekt Začni správně poskytuje celoplošně kontinuální podporu v 85 % dětských domovů v ČR a stará se o více než 720 mladých lidí, kteří odcházejí z dětských domovů a potřebují pomoc v začátku samostatného života. Každý kraj má svého koordinátora, který s mladými řeší praktické záležitosti a funguje i jako psychická podpora.