Děti z dětských domovů se učily, jak chytře na osobní štěstí a zdravého ducha

V Jaroměři v DDM Klíč se v zimní neděli 19. 1. odehrálo setkání téměř dvaceti dětí ze tří dětských domovů – DD Sedloňov, DD Lánov a DD Potštejn z Královéhradeckého kraje. Cílem setkání bylo se navzájem poznat, ale hlavně naučit se, jak lze vnímat své tělo, pravidelně ho trénovat a napomáhat tak mentální a fyzické rovnováze každého z nás. Projekt Začni správně je jedním ze dvou projektů obecně prospěšné společnosti yourchance.

Setkání vedl v pozitivním a zábavném duchu Stanislav Drda, dříve mentor projektu Začni správně. Středobodem akce byly hry s cílem poznání se navzájem, spolupráce v herních týmech, ale hlavně poznání sebe sama, vnímání a naslouchání svému tělu. V průběhu celého dopoledne se mlaďoši věnovali nejrůznějším pohybovým hrám a týmovým aktivitám, jako třeba Ostrov, Slepý vláček nebo Plavba lodí. Atmosféra akce byla skvělá a hravá. Prostor DDM Klíč nabízí krásný prostor zrcadlového sálu.

„Cítit se dobře ve svém těle vnímám jako jeden z důležitých aspektů pro spokojený život. Mlaďoši se dnes na své tělo zaměřili a věřím, že ho poznali o trochu lépe a váží si ho,“ vysvětlovala Dominika Šenková, koordinátorka projektu Začni správně pro Královehradecký kraj. Smysl setkání potvrdil i Jara Malkovský z DD Lánov: „Dnešní setkání se mi líbilo, bylo to prima. Pohyb je důležitý.“

Tematická setkání projektu Začni správně probíhají po celé České republice a do hledáčku si berou různá témata související s integrací dětí z dětských domovů a pěstounské péče. Cílem všech je napomoci tomu, aby se tito mladí dospělí postavili na vlastní nohy a byli schopni žít plnohodnotný a samostatný život. Mentoringový program projektu Začni správně propojuje mladé lidi odcházející z dětských domovů nebo pěstounské péče s dospěláky – mentory, kteří jim pomáhají najít tu správnou cestu životem. Mlaďoši mohou konzultovat nejen otázky spojené se vzděláním či profesí, ale především s běžným každodenním životem.

Tip pro čtenáře na skvělou týmovou hru RUKA s přesahem a dárečkem pro každého zúčastněného. Hra se hodí na zakončení hodiny, akce, setkání…

Ruka (délka trvání hry max. 30 minut)

Každý nakreslí na papír svoji ruku a podepíše ji. Papír s rukou pošle hráči po své pravici a ten napíše do ruky souseda nějaký vzkaz. Třeba za co by ho dnes ocenil, co by mu z celého dne vzkázal. Papír posílá každý z hráčů dál sousedovi po své pravici, vždy po napsání vzkazu. Ruka každého z hráčů oběhne postupně všechny zúčastněné. Hráči spolu při celém dni, setkání hodně aktivně kooperují, navzájem se poznávají a mají pak na závěr možnost druhého ocenit. Tato aktivita je velice oblíbená, protože hráči dostanou spoustu zajímavých vzkazů, které si mohou odnést domů.