Do prodeje byla v Nakladatelství Portál uvedena výjimečná kniha yourchance o.p.s. Fenomén dítěte v systému aneb teorie a praxe náhradní rodinné výchovy

Titul se věnuje problematice péče o ohrožené děti, odebírání dětí z péče rodičů a seznamuje s institucemi náhradní rodinné výchovy a systémem jejich práce. Uvedením této publikace na pulty knihkupectví odstartovala spolupráce Nakladatelství Portál s obecně prospěšnou společností yourchance

Autorkami knihy jsou manažerky integračního projektu Začni správně Marcela Belicová, Dominika Šenková a spoluzakladatelka yourchance Gabriela Křivánková. Uvedení do prodeje se za Nakladatelství Portál zúčastnil jednatel Martin Bedřich a šéfka marketingu Kateřina Kokešová. Za yourchance se mimo autorek účastnila ředitelka a spoluzakladatelka Jana Merunková a PR manažerka Renata Majvaldová.

„V roce našeho 30. výročí s naším mottem #uz30letjsmenahlavu je pro nás více než symbolické, že jsme se propojili s projektem Začni správně a jejich knihou. Děláme totiž věci, které jsou možná z pohledu většinové společnosti ‚na hlavu‘, ale pro nás mají přidanou hodnotu a vnímáme je jako nesmírně potřebné,“ vysvětlila za Portál Kateřina Kokešová, vedoucí marketingu. „Jedním z pilířů našeho nakladatelství jsou knihy z oblasti sociální práce s příklady dobré praxe pro studenty oboru i odborníky. Podpořit kvalitní publikaci a tím i rozšířit povědomí o ucelené metodice úspěšného projektu, je to nejmenší,“ dodává Martin Bedřich, šéfredaktor a jednatel Portálu.

„Publikace Fenomén dítěte v systému aneb teorie a praxe náhradní rodinné výchovy je výjimečná v tom, že seznamuje čtenáře s oběma instituty náhradní rodinné výchovy – náhradní rodinnou péčí i ústavní výchovou. Kniha je určena pestré paletě čtenářů od odborníků, studentů až po zájemce o problematiku ohrožených dětí,“ přiblížila jedna z autorek knihy a spoluzakladatelka yourchance o.p.s Gabriela Křivánková.

Autorky se záměrně zabývají oběma formami náhradní rodinné výchovy, protože v praxi se často vnímá rozkol mezi tím, která forma je pro dítě lepší. Je nutné si uvědomit, že oba pilíře mají v náhradní rodinné výchově dnešní doby své nezastupitelné místo a je nutné, aby se navzájem doplňovaly a kooperovaly spolu. V knize se prolíná teorie s praxí, která je zastoupena citacemi, reálnými příběhy a kazuistikami. Teoretická část se věnuje zejména novodobé historii náhradní rodinné výchovy, včetně klíčových milníků a osobností, které se zasloužily o její formování. Čtenáři získají přehled o možných sociálně patologických jevech v rodině a jejich dopadech na dítě v dospělosti.

Další kapitoly jsou věnovány vstupu dítěte do systému náhradní rodinné výchovy, fungování ústavní výchovy a náhradní rodinné péče a odchodu dítěte z náhradní rodinné výchovy. Závěr knihy přináší přehled záchranných organizací a sociálních služeb, které může mladý dospělý po opuštění náhradní rodinné výchovy využít. Jako bonus popisuje poslední sedmá kapitola praxí prověřenou a fungující metodiku integrace mladých dospělých z dětských domovů a pěstounské péče obecně prospěšné společnosti yourchance a jejího projektu Začni správně, systém práce koordinátorů projektu i mentoringový program.

Knihu lze koupit na pultech Portálu a v e-shopu ZDE.

Uvedením knihy do prodeje započala spolupráce Nakladatelstvím Portál s yourchance o.p.s, která si klade nemalé cíle. Aktivity yourchance o.p.s. a odborný záběr Nakladatelství Portál mají mnoho možných tematických průniků. Týkat se budou zejména odborného partnerství v oblasti finanční gramotnosti. Témata kolem finančního vzdělávání, práce s dětmi v dětských domovech a procesu integrace mladých z institucí náhradní rodinné výchovy doplní zajímavými příspěvky také časopisy Nakladatelství Portál.

„Těší nás nově navázaná spolupráce s Portálem. Umožňuje nám sdílet se čtenáři zkušenosti a přinášet odborná témata podložená mnohaletou praxí v oboru, ať už se jedná o práci s mládeží a mladými dospělými, kteří prošli systémem náhradní rodinné výchovy nebo finanční gramotnost a podnikavost, jejichž rozvoji se věnujeme na školách,“ vysvětluje Jana Merunková, spoluzakladatelka a ředitelka yourchance o.p.s.