Online Káva s… o tom, jak s dětmi mluvit o sexu přilákala téměř čtyřicet vychovatelů DD

On-line setkání Káva s… pro vychovatele dětských domovů se věnovala žhavému tématu Jak mluvit s dětmi o sexu. Bezmála čtyřicet pracovníků dětských domovů diskutovalo o tom, kdy a jak probírat s dětmi vlastní sexualitu a formovat jejich sexuální integritu. Káva s… byla prvním setkáním nově vzniklé platformy a webu Domovy sobě. Realizátorem Domovy sobě je obecně prospěšná společnost yourchance a její projekt Začni správně.

Setkání vedla metodička společnosti Konsent Mgr. Dagmar Krišová. Konsent, z.s. se specializuje na boření mýtů o sexu a sexuálním násilí, realizuje a vede workshopy pro děti a jejich rodiče. Lektorka se věnovala problematice sexuální výchovy u dětí a zúčastněným zodpověděla například na dotazy: Ve kterém věku je dobré začít mluvit s dětmi o sexu, Jak takové téma vůbec začít a zda je lepší mluvit s každým individuálně nebo ve skupině? 

„Důležité je začít s komunikací o sexu již od raného dětství. Nebojte se používat ty pravé názvy a slova v této oblasti. Budou děti provázet po celý život. Jejich brzká znalost dětem pomáhá budovat vztah k jejich tělu a sexualitě. Důležité je hovořit s dětmi o rozdílech mezi pohlavími. Měly by také brzy chápat, že o svém těle rozhodují jen ony samy,“ vysvětluje lektorka Dagmar zúčastněným.   

Osvětová iniciativa Růžový únor

Téma sexu nebylo na únorovém online setkání náhodné. Již druhým rokem se projekt Začni správně věnuje osvětové iniciativě Růžový únor. A letos se v tématech zodpovědného sexuálního chování pokračovalo. Podnět k realizaci této aktivity pro dospívající z dětských domovů vzešel přímo od mladých lidí z projektu Začni správně. Oni sami tehdy rozvířili otazníky a diskuzi o bezpečném sexu, prevenci a ochraně před nechtěným těhotenstvím a nemocemi. Cílem Růžového února je předcházet situacím, kdy děti mají děti.

Nové webové stránky Domovy sobě nabízí širší možnosti podpory pracovníkům dětských domovů. „Cílem nových webových stránek je poskytnout prostor pro rozvoj, sdílení zkušeností a vzdělávání vychovatelů v dětských domovech. Zároveň chceme touto cestou a vznikem komunity vychovatelů podpořit význam jejich každodenní práce, která často není doceněna,“ vysvětluje ke smyslu Domovy sobě Gabriela Štiková, spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady yourchance o.p.s. Nový webem dáváme vychovatelům do rukou další funkční nástroje pro práci sami se sebou a pro efektivní přípravu na odchod mladých dospělých vyrůstajících v domově, bez narušení běžného režimu fungování rodinné skupiny. Posláním webu je vytvořit u nás největší fungující komunitu vychovatelů, která bude akční, interaktivní a kde se budou vychovatelé vzájemně inspirovat, sdílet zkušenosti z praxe, řešit společně obtížné reálné situace a budou si oporou. Připraveny jsou také další on-line semináře se zajímavými hosty a experty na vybranou problematiku.

Každý měsíc bude věnován jednomu stěžejnímu tématu. 3. března to bude on-line setkání se Simonou Jetmarovou na téma Práce s dětmi v době pandemie a tématem měsíce března bude Finanční gramotnost – rozvoj finanční gramotnosti a znalostí o hospodaření a práci s penězi jako nutný předpoklad pro zvládnutí osamostatnění se mladých lidí, kteří se brány dětského domova chystají opustit nebo je právě opustili. Připravovaná Káva s… proběhne 24. 3. s Kalmanem Horvátem a věnovat se bude konceptu Matemagiky – matematiky pro inteligentní trojkaře a čtyřkaře. Nejde o klasickou matematiku, ale o MateMagiku.