Osvětová akce o bezpečném sexu „Růžový únor“ pokračovala v Praze

Mladí z pěti pražských a středočeských dětských domovů se v sobotu 22. 2. setkali v Domě dětí a mládeže Klamovka v Praze. Společnost yourchance o. p. s. tam pro ně uspořádala další ze série tematických setkání kampaně Růžový únor, v rámci níž si mladí z dětských domovů dělají jasno v tom, jak se v budoucnu chovat zodpovědně v sexuálním životě.

Navzdory citlivému tématu byla atmosféra setkání otevřená a oboustranně vstřícná. Snahou bylo detabuizovat některé otázky týkající se lidské sexuality a poučit dospívající o rizicích, která se s tím pojí, včetně rizik virtuálních, a zároveň je podpořit ve vlastním zodpovědném chování,“ uvedla lektorka Mgr. et Bc. Jana Havigerová a dodala: „Celé setkání účastníci reflektovali kladně a oceňovali také legraci, kterou jsme zažili v rámci společných her.“

V dopoledním bloku lektorka účastníky seznámila se základními fakty vztahujícími se k lidské sexualitě, přiblížila jim úskalí nezodpovědného chování, relevantní legislativu a vysvětlila, jak předcházet nepříjemnostem. Došlo i na zábavnou vědomostní soutěž týmů „Neriskuj“. V odpolední části setkání následovala přednáška na téma pohlavní nemoci, možnosti antikoncepce a v samém závěru téma – mýty v oblasti sexu.

Dospělí zástupci dětských domovů předem vítali, že jsme připravili právě toto téma. Atmosféra setkání v Praze byla velmi milá, účastníci se otevřeně zapojovali a často jsme se společně zasmáli,“ řekla Tereza Pelikánová, koordinátorka integračního projektu Začni správně pro region Praha a Střední Čechy. „Během Růžového února pořádáme tematická setkání o bezpečném sexu ve všech krajích ČR, celkem ve dvanácti městech. Očekáváme účast stovek mladých lidí,“ doplnila.

Akce dosud proběhly v Uherském Hradišti, Bezdružicích, Liberci a v Přerově, souběžně s Prahou v Brně, Českých Budějovicích a v Ústí nad Labem. V neděli 23. 2. pak ve Vrchlabí a v Jihlavě. 29. 2. nás čeká poslední setkání v Horšovském Týně.

Náš velký dík patří značce Pepino, která poskytla pro účastníky všech setkání Růžového února kondomy a těhotenské testy. Jana Mamulová, marketingová manažerka značky Pepino ke spolupráci řekla: Spolupráce na podobných projektech nás baví a podporujeme je. Jsme si plně vědomi významu činností, kterou projekt Začni správně provádí. Snažíme se v maximální možné míře podporovat preventivní a osvětové programy v rámci celé České Republiky.“