První ročník osvětové kampaně Růžový únor zaujal mladé z dětských domovů ve všech krajích ČR

Série tematických setkání, která obecně prospěšná společnost yourchance pořádá pro klienty dětských domovů v rámci projektu Začni správně, v únoru pokračovala tématem zodpovědného sexuálního chování. Organizátoři očekávali velký zájem ze strany mlaďochů a dětských domovů. Účast však k velké radosti předčila tato očekávání. Ve 12 městech se setkání zúčastnilo 285 mladých z 59 dětských domovů! 

Co je Růžový únor?

Podnět k realizaci osvětové aktivity pro dospívající z dětských domovů vzešel přímo od mladých lidí z projektu Začni správně. Tak jako dospělí slaví „suchý únor“ rozhodl se tým projektu přijít právě v únoru, kdy se slaví svatý Valentýn – svátek všech zamilovaných, s tématem bezpečného sexu, s diskusí o prevenci a ochraně před nechtěným těhotenstvím a nemocemi. Cílem akce bylo předcházet situacím, kdy děti mají děti.

Program setkání byl založen na známé hře Riskuj, kdy se účastníci rozdělili do týmů a vybírali si otázky z oblastí, která s tématem sexuálního a partnerského života souvisí. „Navzdory citlivému tématu byla atmosféra setkání otevřená a oboustranně vstřícná. Snahou bylo detabuizovat některé otázky týkající se lidské sexuality a poučit dospívající o rizicích, která se s tím pojí, včetně rizik virtuálních. Mladí se seznámili s relevantní legislativu a dostali návody, jak předcházet nepříjemnostem,“ uvedla lektorka jednoho ze setkání Mgr. et Bc. Jana Havigerová.

„Na setkáních jsme se bavili nejen o tom, jak provozovat bezpečný sex, ale také o tom, jak si sebe sama vážit. Začít sexuálně žít je velký krok. Je o tom, že si uvědomuji, s kým spím. Že se chráním a znám rizika, která se snažím minimalizovat. Důležitá je také důvěra a intimita ve vztahu dvou lidí. A nejdůležitější je, aby byl každý člověk na sex připravený. Takže je to celé hodně o vlastním nastavení a pocitu, který z toho všeho mám. A o tom především byla setkání mladých,” popsala smysl únorových akcí Michaela Škorničková, lektorka a metodička neziskové společnosti yourchance o. p. s. Z diskusí s mladými vyplynula témata pro další rok – svět internetu a pornografie – na které se projekt Začni správně zodpovědně a vhodně zaměří.

„Zjistily jsme, jaké jsou formy ochrany a poprvé slyšely názvy antikoncepcí. Víme o tomto tématu nyní o dost víc. Měly bychom používat při sexu kondom nebo antikoncepci, abychom se chránily před nějakými chorobami,“ zhodnotily akci účastnice Adéla s Žanetou z Dětského domova Úsměv Ostrava.

Velký dík patří partnerovi Růžového února, značce Pepino. „Spolupráce na podobných projektech nás baví a podporujeme je. Jsme si plně vědomi významu činností, které projekt Začni správně provádí. Snažíme se v maximální možné míře podporovat preventivní a osvětové programy v rámci celé České republiky,“ uvedla ke spolupráci Jana Mamulová, marketingová manažerka značky Pepino.