V Uherském Hradišti v sobotu začala osvětová akce společnosti yourchance o. p. s. pro mladé z dětských domovů o bezpečném sexu nazvaná Růžový únor

Devatenáct mladých ze čtyř dětských domovů se tuto sobotu sjelo do uherskohradišťského hotelu Grand na tematické setkání pořádané společností yourchance, aby si udělali jasno v tom, jak se v budoucnu chovat zodpovědně v sexuálním životě.

V dopoledním bloku je lektorka seznámila se základními fakty vztahujícími se k lidské sexualitě. Přiblížila jim úskalí nezodpovědného chování a vysvětlila, jak možným nepříjemnostem v budoucnu předcházet. „Myslíme si, že prevence je v tomto citlivém případě více než důležitá. Osvětovou akci Růžový únor jsme se rozhodli uspořádat po rozhovorech s mnoha účastníky našeho integračního projektu Začni správně, který je určený mladým z dětských domovů a pěstounské péče. Jsem velmi potěšená, že jejich zájem byl obrovský. Tematická setkání uspořádáme celkem ve dvanácti městech ve všech krajích. Očekáváme, že se zúčastní stovky mladých lidí,“ přiblížila Michaela Škorničková, metodička projektu Začni správně neziskové společnosti yourchance o. p. s.

První setkání Růžového února proběhlo, následovat budou v Bezdružicích (15. 2.), Liberci (15. 2.), Přerově (15. 2.), Ústí nad Labem (22. 2.), Českých Budějovicích (22. 2.), Praze (22. 2.), Brně (22. 2.), Vrchlabí 23. 2.), Jihlavě (23. 2.), v Ostravě (29. 2.) a Horšovském Týně (29. 2.).