Web pro vychovatelů dětských domovů v ČR je na světe

Platforma Domovy sobě vznikla na sociálních sítích už na jaře 2020 jako reakce na potřeby dětských domovů, konkrétně vychovatelů. Ukázala se jako efektivní a potřebná nejen vzhledem k pandemickému období Covid-19, které stále nekončí. Rozhodli jsme proto vzít toto online období jako příležitost a vytvořit webovou stránku, která nabízí širší možnosti podpory pracovníkům dětských domovů. Realizátorem Domovy sobě je obecně prospěšná společnost yourchance a její projekt Začni správně.

Domovy sobě na sociálních sítích se ukázaly jako smysluplné, a proto jsme se rozhodli na ně navázat a připravit web Domovy sobě. „Cílem nových webových stránek je poskytnout prostor pro rozvoj, sdílení zkušeností a vzdělávání vychovatelů v dětských domovech. Zároveň chceme touto cestou a vznikem komunity vychovatelů podpořit význam jejich každodenní práce, která často není doceněna,“ vysvětluje ke smyslu Domovy sobě Gabriela Štiková, spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady yourchance o.p.s.

Vychovatelům dáváme novým webem do rukou další funkční nástroje pro práci sami se sebou a pro efektivní přípravu na odchod mladých dospělých vyrůstajících v domově, bez narušení běžného režimu fungování rodinné skupiny. Posláním webu je vytvořit u nás největší fungující komunitu vychovatelů, která bude akční, interaktivní a kde se budou vychovatelé vzájemně inspirovat, sdílet praxi, řešit společně obtížné reálné situace a budou si oporou.

Webové stránky jsou jednoduše strukturované a přehledné. Každý si v nich lehce najde, co potřebuje. Například možnosti vzdělávání a výcviku pro vychovatele, doporučení a články k osobnímu rozvoji, sdílení praxe s ostatními, tipy a návody na aktivity a práci s dětma různých věkových skupin. Připraveny jsou pravidelné on-line semináře se zajímavými hosty a experty na vybranou problematiku. Proběhlé akce budou mít své archívy a záznamy, včetně diskuze účastníků. Každý měsíc budeme řešit jedno stěžejní téma. Únor věnujeme osvětové iniciativě Růžový únor a hostem nového formátu on-line setkávání Káva s… bude expertka na lidskou sexualitu a prevenci sexuálního násilí a obtěžování Dagmar Krišová.

V první fázi projektu Domovy sobě se zaměřujeme pouze na dětské domovy. V následujícím období bychom rádi tuto platformu rozšířili.

Smyslem facebookové platformy Domovy sobě, která vznikla loni, je sdílení zkušeností mezi dětskými domovy a podpora ze strany yourchance o.p.s. a projektu Začni správně.Skupina Domovy sobě reflektuje aktuální potřeby a rozlišuje tři roviny přímé podpory:

1. vzdělávání a motivaci vychovatelů – připravuje on-line semináře a tipy pro vychovatele na různá témata zpracovaná experty na danou oblast, pro zaměstnance DD poskytuje bezplatnou terapeutickou pomoc a konzultace,

2. on-line cvičení, konzultace a terapie pro mladé v dětských domovech a ty, kteří již z domova odešli – nabízí výuková videa, pracovní listy, on-line cvičení, vedení on-line výuky a doučování žáků všech stupňů ZŠ a SŠ, konzultace s psychology pro mladé,

3. vzájemnou podporu, tj. sdílení příkladů dobré praxe, sdílení pomoci, dobrovolnictví.

Základními pravidly skupiny Domovy sobě jsou bezplatná nenároková pomoc, nekritické jednání, zodpovědnost vůči sobě navzájem a respekt k jedinečnosti každého nás. Stát se členem je lehké, stačí se připojit na facebookové stránce Domovy sobě.

Realizátorem Domovy sobě je yourchance o.p.s a projekt Začni správně (ZS), který pomáhá mladým lidem z dětského domova nebo pěstounské péče, aby se po odchodu postavili na vlastní nohy a byli schopni žít plnohodnotný a samostatný život. Cílem projektu je vytvoření funkčního systému integrace mladých dospělých, kteří opouštějí dětské domovy a pěstounskou péči. Projekt je aktuálně realizován ve všech 14 krajích České republiky, zapojeno je do něj 85 % dětských domovů, přes 720 mladých lidí, 20 členů interního týmu a dvě stovky dobrovolníků. Koordinátoři Začni správně (ZS) působí ve všech regionech ČR, kde aktuálně intenzivně pomáhají konkrétním mladým lidem, kteří se po odchodu z dětského domova ocitli v tíživé životní situaci. Šíře jejich pomoci je veliká. Od stipendií, přes pomoc s bydlením, uplatněním se na trhu práce, domácím hospodařením, po řešení právních otázek, jednání s úřady, ale třeba i s radami, jak se postarat o miminko.