Připravujeme

Téma setkání: Práce s agresivním klientem a vlastními emocemi Lektoři setkání: PhDr. Eva Andrés a Gíta Ruthová
Odborné setkání a diskusi zástupců ministerstev ČR, psychologů, zástupců příslušné legislativy, krajů, samotných pěstounů, mladých a expertů na problematiku péče o ohrožené děti, jejich odebírání z péče rodičů a celkovou situaci náhradní rodinné výchovy u nás.

Kulatý stůl - Nejsem na to sám

3.11. - 3.11.Střední škola gastronomie a obchodu, Univerzitní 3015, Zlín
Téma Kulatého stolu Nejsem na to sám. Z programu: - představení mentoringového programu projektu Začni správně - možnosti zapojení do mentoringového programu - mladí, potenciální mentoři - mentor jako zdroj stability po odchodu z náhradní rodinné výchovy - mentoring v praxi s mladými