Připravujeme

Celorepublikové setkání vychovatelů DD

2.10. - 2.10.Hotel Courtyard Brno, Holandská 12, Brno
Téma setkání: Práce s agresivním klientem a vlastními emocemi Lektor: Mgr. et Bc. Jan Uhlíř, psycholog a terapeut