Setkání vychovatelů dětských domovů

2. 10. 2020

Vážené vychovatelky a vychovatelé

 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a mimořádným opatřením týkajících se hromadných akcí na území České republiky jsme se rozhodli přesunout dlouho očekávané celorepublikové Setkání vychovatelů do on-line prostoru. Mrzí nás to o to více, že jsme se těšili na setkání, sdílení zkušeností z praxe a společnou kávu. Věříme přesto, že i ta virtuální účast bude hojná.  

Připojte se k nám v pátek 2. října od 9 do 11:45 hodin na aplikaci ZOOM.

 

Těšíme se na Vás!

 

PROGRAM SETKÁNÍ

09:00        Přivítání, seznámení s organizačními a technickými informacemi setkání 

09:05        Představení projektu Začni správně a setkání

09:10        BLOK 1: Práce s agresivním klientem - provází Gítha Ruthová (pracovní list ke stažení ZDE)

10:00        Diskuze k 1. BLOKU  

10:10        Interaktivní chvilka Mentimeter

10:20        BLOK 2: Práce s vlastními emocemi - provází Eva Andrés (pracovní listy a úvod k nim ke stažení ZDE)

11:10        Diskuze k 2. BLOKU

11:20        Aktivizace účastníků: on-line anketa

11:30        Závěrečná diskuze

11:45        Poděkování všem zúčastněným, rozloučení, ukončení    

 


Setkáním Vás provedly: 

 

Gítha Ruthová
Gítha Ruthová
lektorka a moderátorka setkání

Gítha Ruthová se práci s mládeží věnuje již řadu let, jako KBT terapeut, sociální pracovnice či skautská vedoucí. Fenoménu agrese se věnuje již pět let, a to jak na teoretické úrovni tak při práci s dětmi a mládeží. Gíta vytvořila skupinový program Bojovníci v nás, který děti a mládež učí, co je to agrese a jak vlastní agresi přetransformovat v tvůrčí sílu. Na setkání představí fenomén agresivity z jiného úhlu pohledu, než je běžné a nabídne, jak dané situace lépe zvládat.

Eva Andrés
Eva Andrés
lektorka a moderátorka setkání

Eva Andrés je koordinátorkou mentorů pro Čechy. Vystudovala psychologii a češtinu na Filozofické fakultě UK v Praze. Řadu let se věnovala vzdělávání dětí předškolního a školního věku, a to jak ve vlastním vzdělávacím projektu jazykové mateřské školy, tak v mezinárodních dobrovolnických projektech. Podílela se na humanitárních aktivitách v jihoamerickém Ekvádoru. Pracovala pro nadaci Villa Ticca, která pečuje o vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin. Jako ředitelka mateřské školy spolupracovala s mezinárodní studentskou organizací AIESEC na začlenění multikulturních vzdělávacích aktivit do školního kurikula. Ve společnosti Koučink Akademie absolvovala roční intenzivní kurz koučinku a mentoringu.


ZÁZNAM SETKÁNÍ VYCHOVATELŮ