O nás


Realizátorem projektu Začni správně je yourchance o. p. s. Jedná se o obecně prospěšnou společnost založenou v roce 2010 Janou Merunkovou a Ing. Gabrielou Křivánkovou jako společnost, která realizuje 3 projekty celorepublikové působnosti: Začni správně, Finanční gramotnost do škol a Podnikavost.cz.

Smyslem fungování yourchance o.p.s. je prosazování potřebných změn v oblasti výuky finanční gramotnosti, principů podnikání a rozvoje podnikavosti žáků ZŠ a SŠ a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy.

Naším cílem je skrze naše projekty a aktivity:

  • prosazovat potřebné změny ve vzdělávacím systému ČR
  • rozvíjet schopnosti učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování
  • rozvíjet metodickou podporu pro uplatňování interaktivních a zážitkových metod výuky a rozvoj podnikavosti žáků všech stupňů škol
  • prosadit povinnou výuku základů podnikání na středních školách
  • prosazovat potřebné změny v oblast integrace mladých dospělých opouštějící instituce náhradní rodinné výchovy
  • realizovat programy přímé pomoci mladým lidem odcházejícím z dětských domovů a pěstounské péče

Jana Merunková a Gabriela Křivánková, spoluzakladatelky yourchance o.p.s.

Jana Merunková

spoluzakladatelka a ředitelka

+420 602 549 310

jana@yourchance.cz

Ing. Gabriela Křivánková

spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady

+420 777 975 337

gabina@yourchance.cz

aktuálně na mateřské dovolené