Partneři projetku

Děkujeme za podporu


Partneři projektu


Spolupracujeme


Mediální partneři projektu


Speciální poděkování

paní Marii Veronice Winklerové za její významnou podporu projektu Začni správně


panu Petru Vomastkovi - českému realitnímu brokerovi, investorovi a podnikateli