Speciální poděkování

paní Marii Veronice Winklerové za její významnou podporu projektu Začni správně


panu Petru Vomastkovi - českému realitnímu brokerovi, investorovi a podnikateli


Partneři projektu

Mediální partneři projektu