Jak na bezpečný sex zjistili mladí z dětských domovů ve Vrchlabí

Mladí ze tří dětských domovů se tuto deštivou neděli sjeli do DDM Pelíšek ve Vrchlabí na setkání o bezpečném sexu, prevenci a ochraně před nechtěným těhotenstvím a nemocemi. Tak jako dospělí drží suchý únor, rozhodl se projekt Začni správně obecně prospěšné společnosti yourchance přijít s osvětovou akcí nazvanou Růžový únor. Jedná se o první ročník této aktivity, která v únoru probíhá po celé republice.

Děti nad patnáct let z Dětského domova (DD) Dolní Lánov, DD Potštejn a DD Vrchlabí zdokonalily na akci své znalosti a přehled o tom, jak se zodpovědně chovat v sexuálním životě. Cílem akce bylo předcházet situacím, kdy děti mají děti.

Program setkání probíhal formou hry založené na známé televizní hře Riskuj. Mlaďoši se rozlosovali do čtyř týmů a odpovídali na otázky v kategoriích od 1 000 až do 20 000. Každý zodpovězený dotaz pak lektorka Gíta Ruthová dovysvětlila a rozvedla. Účastníci se tak seznámili se základními fakty o lidské sexualitě, o důsledcích nezodpovědného chování a získali doporučení a informace, jak možným nepříjemnostem v budoucnu předcházet. 

„Růžový únor je naše celorepubliková akce, do které se zapojily téměř všechny dětské domovy. Proč únor? Únor je měsíc lásky díky Valentýnu a tato aktivita je o lásce, vztazích, plánovaném rodičovství a lidské sexualitě. Také je ale o odvrácené straně jako nezodpovědnosti k sobě i druhým, nechtěném otěhotnění, pohlavních chorobách apod. Probírají se tu témata, jak provozovat bezpečný sex, ale také jak si sebe sama vážit. Začít sexuálně žít je velký krok a důležité je být připravený,” vysvětluje k Růžovému setkání Dominika Šenková, manažerka projektu Začni správně neziskové společnosti yourchance o. p. s.

„Odnášíme si dnes spoustu nových informací, které nám jen tak někde neřeknou. Třeba mě překvapilo, že je i gynekolog pro muže. Je tu skvělý kolektiv, není to jako ve škole, je to zábavné. Takové akce mají smysl, to téma je super. V domově to s námi tety takto neprobírají, děcka se sama nezeptají, protože se stydí. Tady to probíráme otevřeně, bez nějakého odsuzování,“ hodnotí setkání účastnice Elisa a Míša.

Náš velký dík patří značce Pepino, která poskytla pro účastníky všech setkání Růžového února kondomy a těhotenské testy. Jana Mamulová, marketingová manažerka značky Pepino ke spolupráci řekla: Spolupráce na podobných projektech nás baví a podporujeme je. Jsme si plně vědomi významu činností, kterou projekt Začni správně provádí. Snažíme se v maximální možné míře podporovat preventivní a osvětové programy v rámci celé České Republiky.“