yourchance o. p. s. zorganizovala koncem září odborný workshop o aspektech sociální práce ve Skotsku a u nás

Ve čtvrtek 26. září se v pražské Paralelní Polis sešli experti integračního projektu pro mladé z dětských domovů „Začni správně“ se zástupci skotské platformy Elevate Glasgow. Ta sdružuje organizace aktivní při začleňování rizikových skupin do společnosti, podpoře zaměstnanosti, prevenci a léčení závislostí a v dalších oblastech sociální práce.  

Mimořádný zájem posluchačů vzbudil program dobrovolnictví a mentoringu podporovaný skotskou vládou. V rámci něj lidé, kteří chtějí pomáhat například rizikovým rodinám, projdou školením a praktickým výcvikem v kontextu konkrétní rodiny. Následně této rodině pomáhají při jednání na úřadech, hledání práce, péči o děti a v dalších situacích. Přitom tito mentoři nemusí být nutně odborníky v sociální práci. Stávají se jimi například manažeři, učitelé, hasiči nebo zdravotní sestry. Jejich zaměstnavatelům je v rámci státem podporovaného programu dobrovolnictví a mentoringu proplácen čas, který v rámci pracovní doby věnují kupříkladu pomoci ohroženým rodinám – obvykle jde o dvě hodiny týdně.

V diskusi si účastníci workshopu vyměňovali informace o fungování sociální práce u nás a ve Skotsku a o modelech sociální pomoci v obou zemích. Živě se hovořilo o genderovém zastoupení mužů a žen v sociálních službách. Skotští delegáti poukázali na to, že u nás jsou v této oblasti zaměstnány zejména ženy, zatímco ve Skotsku je zastoupení žen a mužů téměř vyrovnané. To vyplývá jak z jejich platového ohodnocení, tak také z historického kontextu, kdy v době krize došlo k semknutí společnosti a k posílení její solidarity.

Zahraniční hosté workshopu:

Morag Cassidy – koordinátorka platformy ELEVATE GLASGOW sdružující ve Skotsku organizace aktivní při začleňování rizikových skupin do společnosti, podpoře zaměstnanosti, prevenci a léčení závislostí a v dalších oblastech sociální práce.  Morag v minulosti pracovala jako sociální pracovnice, nyní se věnuje partnerským programům, píše grantové výzvy a koordinuje dobrovolníky a stážisty.

Mark Healy – koordinátor North West Recovery Communities poskytující péči, podporu a osvětu napříč spektrem závislostí na alkoholu a drog. Prostřednictvím řady různých aktivit a společenských akcí konaných v komunitách na severozápadě Skotska nabízí tato organizace lidem příležitost uvěřit, že „zotavení ze závislosti je skutečně možné“.

David Barbour – Glasgow Council on Alcohol – intervenční pracovník v oblasti alkoholových a drogových závislostí s mnohaletou zkušeností z různých organizací.

Laura Geddes – Phoenix Futures North Lanarkshire – podpůrná sociální pracovnice / rodinná poradkyně – Skupina Phoenix Futures Group byla založena s cílem pomáhat lidem při zotavení se ze závislosti na drogách a alkoholu, pomoci jim vrátit se zpátky do běžného života.