Proměna Začni správně

Na základě hloubkové analýzy a vyhodnocení získaných dat jsme se rozhodli změnit fungování projektu Začni správně.

Co nás k tomu vedlo?

  • Zjištění, že vzdělávací aktivity jsou efektivním nástrojem k osamostatnění se mlaďochů
  • Funkční mentoring a jeho základní forma komunikace jeden na jednoho (jeden mentor pro jednoho mentee) umožňuje dřívější integraci do společnosti a zároveň vede k rozvoji kompetentnosti nikoliv k tzv. naučené bezmocnosti.
  • Uvědomujeme si, že mladí lidé z dětských domovů a pěstounské péče potřebují sami zpracovat některá svá minulá osobní traumata, a proto jsme rozšířili naše služby o terapeutickou pomoc.
  • Pracujeme převážně s generací Z, která je zvyklá fungovat v online světě. Proto nově nabízíme také chatovou on-line linku a telefonickou linku pro mladé. Upouštíme tak od fungování regionálních koordinátorů.
  • Chceme dát mladým lidem možnost být aktivním tvůrcem svého života… Proto je první krok na nich. Dále již mohou jít s naší podporou… Kontaktovat nás mohou přes messenger na FB, Instagram, telefonickou linku pomoci nebo Whatsapp.
  • Kontakty a vztahy k cílené podpoře a pomoci nám stále zůstávají a jsme schopni mladého člověka odkázat na konkrétního pracovníka v sociálních službách.
  • Projekt Začni správně obecně prospěšné společnosti yourchance funguje jako vzdělávací a konzultační projekt v oblasti práce, bydlení, financí, osobního rozvoje, terapeutické podpory, podpory talentů a stipendistů.