Expertní tým

Ing. Gabriela Štiková

spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady

gabina@yourchance.cz

+420 777 975 337

Profil

Mgr. Jaroslava Kohoutová

speciální pedagog, dříve ředitelka DD Žatec

Mgr. et Bc. Jan Uhlíř

pedagog, etoped a terapeut

Marcela Dytková, produkční na Moravě 

zacnispravne@yourchance.cz

607 229 918

Stasy Stetsiy, produkční v Čechách   

produkce@yourchance.cz

+420 777 229 329


Kontaktní údaje


Korespondenční a fakturační adresa

Washingtonova 25, 110 00 Praha 1

O 741 vedená u rejstříkového soudu v Praze

IČ: 24717975 

Bankovní spojení:

projekt Začni správně 8153136001/5500

veřejná sbírka 8418245001/5500