Pro mentory

Proč se stát mentorem?

Být mentorem:

 • může být školou života, cesta k poznání sebe sama,
 • může být příležitost pomoci někomu, kdo to skutečně potřebuje,
 • může představovat obohacení a inspiraci,
 • může naučit většímu respektu a pochopení situace druhých,
 • může pomoci rozvíjet svůj potenciál
 • může přinést vzácné přátelství a jedinečný vztah

Kdo je mentor

Mentor je obvykle zkušenější či starší člověk, který se stará o mladšího a méně zkušeného svěřence (mentee), je mu oporou i rádcem, pomáhá mu lépe poznat sebe sama, svůj potenciál a své schopnosti.

Jako mentor budete:

 • parťákem do života
 • průvodcem životem „tam venku“
 • pozitivním vzorem, který bude následován
 • kritikem, který nastavuje zrcadlo reality
 • se společně radovat z úspěchů a splněných snů

Mentorský vztah je založen na vzájemné spolupráci dvou rovnocenných partnerů, na důvěře a respektu.

Co je mentoring

Životní mentoring je předávání osobních, pracovních i životních zkušeností směřujících k větší samostatnosti svěřence. Jedná se o přímou osobní pomoc těm, kteří ji skutečně potřebují.

Mentoringový program projektu Začni správně propojuje mlaďochy s dospěláky, kteří jim pomáhají najít tu správnou cestu životem. Mladí lidé napojení do mentoringového programu mohou se svým mentorem konzultovat nejen otázky spojené se vzděláním či profesí, ale především s běžným každodenním životem.

 

 

 

Co se od mentora očekává

Role mentora u mladých lidí vyrůstajících ve funkčních rodinách se většinou přirozeně ujímá sám rodič. Děti, které prochází ústavní výchovou, nemají toto zázemí pevných vztahů, a proto je pro ně mentor velmi důležitou součástí jejich života. Hlavní skupinou pro mentora jsou tedy mlaďoši z dětských domovů a pěstounské péče.

Mentor se svým chováním snaží dávat dobrý příklad, má otevřené srdce, drží slovo, je důsledný a chápavý. Vždy hledá řešení. Druhého nesoudí, zná své hranice a respektuje názory svého svěřence.

Mentor přitom nemusí být nutně v roli autority, je spíše starším parťákem, který se přirozeným způsobem snaží mladému člověku usnadnit to, aby se postavil na vlastní nohy.

Základem je prostá lidská empatie a zájem o svého svěřence, kterého mentor dokáže akceptovat takového, jaký je.

Mentorem se může stát člověk:

 • věkově a osobnostně vyzrálý,
 • bez psychických či psychiatrických komplikací,
 • s čistým rejstříku trestů,
 • se stabilním rodinným a osobním životem,
 • stabilně pracující, případně pečující o děti a na mateřské dovolené,
 • s kvalitními a žádoucími životními hodnotami,
 • ideálně se zkušenostmi práce s dětmi a zájmem s nimi pracovat.

Naši mentoři se mohou účastnit interních školení, setkávání mentorů, tematických setkávání účastníků projektu Začni správně a dalších podpůrných aktivit, které roli mentora posílí, motivují k práci a zároveň zvyšují jeho kvalifikaci. Mentoři mají po celou dobu své činnosti možnost konzultací k práci mentora, může jim být také poskytnuta individuální supervize a mohou se účastnit dalších aktivit a událostí společnosti yourchance, jako například Bílá vrána nebo Ples yourchance. 

Mentoring v obrazech

    

Ice breaker z celorepublikového setkání mentorů.

FAQ

Potřebuje mentor nějakou speciální kvalifikaci nebo vzdělání?

Nepotřebuje. Mentory se stávají lidé všech profesí, úspěšně mohou mentorovat třeba i maminky na rodičovské dovolené. Jedinou nezbytnou „kvalifikací“ je osobní zralost a chuť stát se na čas oporou a průvodcem mladému člověku na počátku jeho samostatné životní cesty.

Kde mohu zjistit, jak má mentoring vypadat a jak mohu se svým svěřencem pracovat?

Každý zájemce o mentorování mladých z dětských domovů projde úvodním zaškolením, kde se dozví, jak pracovat s touto cílovou skupinou, dozví se více o metodice mentoringu i o úskalích, s kterými by se mohl během mentorské činnosti setkat.

Mohu si svého svěřence vybrat?

Snažíme se napojovat dvojice mentora a jeho svěřence tak, aby si byli osobnostně i zájmově blízcí a aby pocházeli ze stejného regionu. Lépe se tak naplní předpoklad vytvoření živého, přátelského vztahu, který je pro úspěch mentorské práce nezbytný. Mentora vždy předem seznámíme se stručným příběhem „mlaďocha“ a ten má možnost se rozhodnout, zda se s mladým chce nezávazně seznámit. Pokud je možnost volby z několika mladých, kteří v daném regionu mentoring poptávají, i tady má mentor možnost volby. Možnost volby je tedy jak na straně mentora, tak na straně „mlaďocha“.

Jak dlouho trvá mentorská spolupráce s jedním svěřencem?

Dohodu o dobrovolnictví obvykle uzavíráme s mentory na jeden rok, přičemž doba trvání každého mentorského vztahu je individuální. Někdy může úspěšná integrace mladého člověka do života proběhnout za pár měsíců a další mentoring již není potřeba, jindy se naopak ukáže, že mlaďoch mentora bude potřebovat po delší čas. Pak se po dohodě může smlouva prodloužit a mentorský vztah potom trvá tak dlouho, dokud ho mentor a mentee považují za smysluplný.

Co když si s nějakou situací nebudu vědět rady, mohu se na někoho obrátit?

Projekt Začni správně dává týmu mentorů průběžně velkou podporu. Každý mentor může kontaktovat některého z členů expertního týmu, s nímž může jakoukoli situaci konzultovat a poradit se. Mentorům je k dispozici také projektový psycholog, který je zároveň členem expertního týmu projektu. Vede supervizní setkání pro mentory a současně dokáže poskytnout individuální zpětnou vazbu a radu.