Červnové tematické setkání Láska, sex a vztahy v hotelu Duo Praha

21.06.2023

V rámci našeho tematického setkání v Praze jsme se tentokrát zaměřili na témata lásky, sexu a vztahů. Po úvodním představení se účastníci rozdělili do týmů podle předem daných čísel a následovala řada zábavných a inspirativních aktivit.

Diskutovali jsme o nejrůznějších tématech - od zákonů přes možnosti antikoncepce, až po reálné životní situace založené na připravených scénářích. Podařilo se nám probrat kroky, jak rozlišit toxické a zdravé vztahy, věnovali jsme se dynamice vztahu a možnostem, jak řešit nechtěné těhotenství. Také jsme se podívali na organizace, které mohou poskytnout pomoc těm, kteří se stali obětí domácího násilí.

Setkání vedla odborná garantka našeho projektu, Gábina Štiková, spolu s mentory Ondřejem Chocem, Ivanem Lakatošem a Romanou Novákovou. Rádi bychom poděkovali Hotelu Duo za poskytnutí skvělého zázemí a vynikající catering.

Toto setkání v Praze zaznamenalo rekordní účast - děkujeme všem 28 účastníkům, kteří se dnešního setkání zúčastnili. Užijte si letní lásku a nezapomeňte se starat o své zdraví a bezpečnost.

Těšíme se na vás na dalších tematických setkáních, které jsou plánovány na září - konkrétní termíny upřesníme co nejdříve. A samozřejmě se těšte na naše prázdninové příspěvky, které pro vás chystáme!