Téma měsíce

Říkáte si často, že něco nedokážete, nebo že určité situace nejsou pro vás? Právě myšlenky, které si neustále opakujeme, formují náš vnější svět stejně jako náš vnitřní. Téma měsíce května se zaměří na to, jak díky nastavení mysli můžete ovlivnit vnímání reality a dosáhnout lepší duševní pohody a osobní rovnováhy. Jaký vliv mají naše myšlenky na...

Pro mladé lidi, stojící na prahu dospělosti a profesního života, může mít úspěch mnoho podob. Někteří mohou vidět úspěch jako dosažení nějakého stupně studia, zatímco jiní ho mohou definovat jako získání vysoce placené práce, nebo snad jako možnost dělat to, co je opravdu baví a naplňuje. V tomto kaleidoskopu možností je však jedno společné: úspěch...

Naše březnové téma nese název Osobnost v rozkvětu. My se zaměříme v našem článku na správu financí, protože finanční gramotnost je nedílnou součástí našeho "rozkvětu".

Možná jste se setkali ve svém životě s člověkem, který zraňoval své vlastní tělo. Pokud sami sobě ubližujeme, pojmenováváme to jako sebepoškozování. Může jít o různé pořezávání, škrábání až po vytrhávání například vlasů bez záměru se zabít.

Víte, že existuje několik základních emocí? Rozeznáváme smutek, radost, hněv, znechucení, překvapení, strach a důvěru. Můžete si zapřemýšlet nad tím, co ve vás tyto základní emoce vyvolává. Co vám například dělá radost? Kdy jste smutní? A kdy pociťujete hněv?

Sebevědomí je nejen klíčem k psychické pohodě, ale také zásadním prvkem pro dosahování úspěchu ve všech oblastech života. Je tím, co člověka povzbuzuje k překonání překážek, a vede k vytrvalosti při následování jeho snů a cílů. Ať už jde o vzdělání, kariéru, nebo osobní vztahy, sebevědomí hraje zásadní roli. Bohužel, mnoho dospívajících, a vlastně...

Stres: je to kamarád, kterého si pozveme do svého života, anebo je to náš nepřítel, který nás pronásleduje v každém kroku? Jaký je skutečně vztah mezi námi a stresem? Jak poznáme, kdy je čas ho poslat domů? A co dělat, když nám stres začne komplikovat život? Na to vše se podíváme podrobněji v dalších řádcích.