Téma měsíce: Emoce

09.11.2023

Víte, že existuje několik základních emocí? Rozeznáváme smutek, radost, hněv, znechucení, překvapení, strach a důvěru. Můžete si zapřemýšlet nad tím, co ve vás tyto základní emoce vyvolává. Co vám například dělá radost? Kdy jste smutní? A kdy pociťujete hněv?

Jak pracovat s emocemi?

V dnešní době se emoce většinou nedělí na ty špatné a dobré. Spíš je dobré se zaměřit na to, jak vy osobně dané emoce vnímáte, co vám přináší za sdělení, zda jsou pro vás příjemné nebo nepříjemné.

Pokud vás zachvátí třeba takový hněv a chcete něco kolem sebe rozbít, zkuste se zastavit a zapřemýšlet nad tím, zda není jiná cesta, jak s emocí pracovat. Pro upuštění páry při takové emoci pomůže sport, tanec, poslech dynamické hudby. Pokud vám vyhovují spíše klidnější aktivity, zkuste meditaci nebo dechová cvičení. Zajímavým dechových cvičením je dýchání do trojúhelníku. Existují také mobilní aplikace, která vám pomohou s dýcháním.

Další uklidňovací technikou, pokud cítíte, že se potřebujete z emoce dostat do tady a teď, je technika, kdy se díváte po svém okolí a vašim úkolem je zaregistrovat několik věcí, které vidíte, slyšíte nebo cítíte.

Chcete si zmapovat, odkud pramení smutek nebo radost? Pište si deník. Pro radostné zážitky se tomu říká tzv. Deník vděčnosti, kdy si každý den zapíšete jednu věc, která vám ten den udělala radost.

Pohádali jste se s kamarádem a předpokládáte, že je automaticky naštvaný, nenechte se zmást. Co tím myslíme? Každý emoce vnímá subjektivně. Co jednomu způsobí strach, jiného může znechutit a dalšího překvapit. 

Složky emoce

Možná vás překvapí, že emoce se neprojevuje jen v těle. Emoce má několik tzv. komponent. Konkrétně se jedná o komponentu kognitivní, behaviorální a fyziologickou.

Pokud dostaneme strach, může to být na základě zkušenosti, zrychlí se nám dech a zaujmeme určitý postoj těla. Postoj těla je pak behaviorální část, zrychlený dech fyziologická část a zkušenost pak třetí, a to kognitivní komponenta.


Další zajímavé zdroje:

ČT EDU

Učíme online