Spolupráce na projektech

Projekt spolupráce Právnické fakulty Palackého university v Olomouci university a yourchance o.p.s. ve formě online setkávání nad právními otázkami s dětmi z dětských domovů a jejich vychovateli.

Projekt Persist. Cílem je zmapovat faktory ovlivňující integraci mladistvých z dětských domovů do společnosti a úspěšnou adaptaci na trh práce a dle zjištění zefektivnit formy podpory pro mladistvé opouštějící institucionální péči.