GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Děkujeme za Váš zájem o náš newsletter. Níže najdete kompletní znění souhlasu, díky kterému vám můžeme zasílat novinky. V případě dotazů se můžete zeptat na e-mailu office@yourchance.cz, případně nás můžete kontaktovat na adrese: yourchance, o.p.s., Washingtonova 25, 110 00 Praha 1

 1. Souhlasíte, aby společnost yourchance o.p.s., se sídlem Washingtonova 25, 110 00 Praha 1, IČ: 24717975 , (dále jen "Správce") ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení GDPR") zpracovala vaše osobní údaje:
 • Jméno
 • Příjmení
 • Organizace / Zaměstnavatel
 • Telefon
 • E-mail (dále jen "osobní údaje)
 1. Osobní údaje je možné zpracovat na základě vašeho výslovného souhlasu.
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání elektronického zpravodaje.
 3. Doba zpracování: 3 roky od udělení souhlasu. Po uplynutí této doby vás upozorníme na možnost udělit souhlas nový. Pokud od Vás nový souhlas neobdržíme, vaše údaje řádně vymažeme.
 4. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje ale mohou zpracovávat tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel softwaru Smartemailing (SmartSelling a.s.)
 • Poskytovatel hostingu 
 1. Správce nepředává osobní údaje mimo EU.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz: Odhlásit se.
 3. Na základě Nařízení GDPR máte tato práva:
 • vzít souhlas kdykoli zpět;
 • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE

Děkujeme za vyplnění kontaktního formuláře. Níže najdete kompletní znění souhlasu, díky kterému vám můžeme zasílat odpovědi na vaše otázky z kontaktního formuláře. V případě dotazů se můžete zeptat na e-mailu office@yourchance.cz, případně nás můžete kontaktovat na adrese: yourchance, o.p.s., Washingtonova 25, 110 00 Praha 1

 1. Souhlasíte, aby společnost yourchance o.p.s., se sídlem Washingtonova 25, 110 00 Praha 1, IČ: 24717975 , (dále jen "Správce") ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení GDPR") zpracovala vaše osobní údaje:
 • Jméno
 • Příjmení
 • Organizace / Zaměstnavatel
 • Telefon
 • E-mail (dále jen "osobní údaje)
 1. Osobní údaje je možné zpracovat na základě vašeho výslovného souhlasu.
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání elektronického zpravodaje.
 3. Doba zpracování: 3 roky od udělení souhlasu. Po uplynutí této doby vás upozorníme na možnost udělit souhlas nový. Pokud od Vás nový souhlas neobdržíme, vaše údaje řádně vymažeme.
 4. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje ale mohou zpracovávat tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel softwaru Smartemailing (SmartSelling a.s.)
 • Poskytovatel hostingu
 1. Správce nepředává osobní údaje mimo EU.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz: Odhlásit se.
 3. Na základě Nařízení GDPR máte tato práva:
 • vzít souhlas kdykoli zpět;
 • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI ORGANIZOVÁNÍ AKCÍ

Děkujeme za Váš zájem o náše akce. Níže najdete kompletní znění souhlasu, díky kterému  se můžete účastnit námi organizovaných akcí. V případě dotazů se můžete zeptat na e-mailu office@yourchance.cz, případně nás můžete kontaktovat na adrese: yourchance, o.p.s., Washingtonova 25, 110 00 Praha 1

 1. Souhlasíte, aby společnost yourchance o.p.s., se sídlem Washingtonova 25, 110 00 Praha 1, IČ: 24717975 , (dále jen "Správce") ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení GDPR") zpracovala vaše osobní údaje:
 • Jméno
 • Příjmení
 • Organizace / Zaměstnavatel
 • Fakturační adresa
 • Kontaktní adresa
 • Telefon
 • Fotografie
 • E-mail (dále jen "osobní údaje)
 1. Osobní údaje je možné zpracovat na základě vašeho výslovného souhlasu.
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání elektronického zpravodaje.
 3. Doba zpracování: 3 roky od udělení souhlasu. Po uplynutí této doby vás upozorníme na možnost udělit souhlas nový. Pokud od Vás nový souhlas neobdržíme, vaše údaje řádně vymažeme.
 4. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje ale mohou zpracovávat tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel softwaru Smartemailing (SmartSelling a.s.)
 • Poskytovatel hostingu
 1. Správce nepředává osobní údaje mimo EU.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz: Odhlásit se.
 3. Na základě Nařízení GDPR máte tato práva:
 • vzít souhlas kdykoli zpět;
 • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI ORGANIZOVÁNÍ KOMUNITY

Děkujeme za Váš zájem. Níže najdete kompletní znění souhlasu, díky kterému můžete být součástí organizovaných komunit. V případě dotazů se můžete zeptat na e-mailu office@yourchance.cz, případně nás můžete kontaktovat na adrese: yourchance, o.p.s., Washingtonova 25, 110 00 Praha 1

 1. Souhlasíte, aby společnost yourchance o.p.s., se sídlem Washingtonova 25, 110 00 Praha 1, IČ: 24717975 , (dále jen "Správce") ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení GDPR") zpracovala vaše osobní údaje:
 • Jméno
 • Příjmení
 • Organizace / Zaměstnavatel
 • Fakturační adresa
 • Kontaktní adresa
 • Telefon
 • Fotografie
 • E-mail (dále jen "osobní údaje)
 1. Osobní údaje je možné zpracovat na základě vašeho výslovného souhlasu.
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání elektronického zpravodaje.
 3. Doba zpracování: 3 roky od udělení souhlasu. Po uplynutí této doby vás upozorníme na možnost udělit souhlas nový. Pokud od Vás nový souhlas neobdržíme, vaše údaje řádně vymažeme.
 4. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje ale mohou zpracovávat tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel softwaru Smartemailing (SmartSelling a.s.)
 • Poskytovatel hostingu .....
 1. Správce nepředává osobní údaje mimo EU.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz: Odhlásit se.
 3. Na základě Nařízení GDPR máte tato práva:
 • vzít souhlas kdykoli zpět;
 • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A ZPRACOVÁNÍ COOKIES

Dovolujeme si vás upozornit, že webové stránky www.yourchance.cz, www.fgdoskol.cz, www.zacnispravne.cz, www.rozpoctisito.cz, www.rozpoctisito.eu, www.podnikavost.cz využívají cookies.

Co jsou to cookies?

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Například by nefungovaly správně formuláře.

Cookies a GDPR

Podle nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsou cookies osobní údaj.

Níže uvedené cookies zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Všechny cookies slouží k analýze návštěvnosti. Přesto máte právo, kteroukoli z těchto cookies odmítnout.

Nařízení GDPR vám obecně garantuje tato práva:

 • vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů;
 • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jaké cookies zpracováváme a proč:

Doba expirace cookies je ve výchozím nastavení určena na 60 dní. Poté se cookies smaže, nicméně již jen anonymizovaná data z cookies zůstávají uložena dle tabulky níže. Při vaší nové návštěvě webu se cookies (pokud není zakázaná) znovu obnoví a doba se začne počítat od začátku.

Název

Účel

Uchování dat z cookies

Vznést námitku


GA

Slouží k měření návštěvnosti stránek

38 měsíců

Jak zakázat tuto cookie?


Jelikož soubory cookie jsou uložené přímo ve vašem prohlížeči, nemůžeme s nimi nijak nakládat, ani je předat třetím stranám.

Máte ke cookies dotazy? Napište nám na office@yourchance.cz.

yourchance o.p.s.

se sídlem: Argentinská 38, Praha 7

kontaktní adresa: Washingtonova 25, Praha 1

IČ: 24717975

NEAKTUÁLNÍ ZNĚNÍ SOUHLASŮ

Zatím jsou aktuální všechny výše zmíněné souhlasy. Pokud bychom je aktualizovali, zde pak najdete odkaz na předchozí, původní, znění.