Erasmus - Začni správně na cestách


Pojďte si společně s námi užít adventní čas ve Vídni a Budapešti. Jedná se o týdenní poznávací cestu po Evropě vlakovým spojením. Jedním z klíčových témat této cesty je poznávání úspěšných Čechů v zahraničí, ať už historických osobností, tak hlavně žijících v navštívených místech a setkání se zde žijícími mladými lidmi 18-26 let, návštěva filipínské komunity v Miláně, koučovací aktivity a seberozvojové hry v průběhu dne, organizace závěrečné akce v Praze, kde budou prezentovány výstupy cesty jejich vrstevníkům z dětských domovů i veřejnosti

Cesty se může zúčastnit 5 cestovatelů, kterým je 18 let a dvě naše koordinátorky - tentokrát to bude Milada a Gábina. 

Cestovatelé budou mít příležitost se na všech aktivitách podílet jak organizačně, tak např. vedením moderované diskuse s navštívenými osobnostmi, prezentací záměrů a výstupů své cesty. 

Skrze poznávání života v zahraničí si  účastníci rozšíří  zejména kritické myšlení, jazykové schopnosti, flexibilitu, schopnost hledat řešení v různých životních situacích. 

Naše koordinátorky budou učastníkům k dispozici po celou dobu příprav a budou s nimi v průběhu cesty.

Grant zahrnuje:  náklady na časovou vlakovou jízdenku z Prahy, ubytování, stravování, drobné výdaje ( např. doprava MHD)

Grant nezahrnuje:  náklady na cestovné v době přípravy cesty (schůzky v Praze), osobní kapesné v době konání cesty, pojištění účastníka

Termín konání cesty: 3. - 8. 12. 2023

Účastníci se mohou na cestu přihlásit prostřednictvím Žádosti o zařazení do programu, kterou lze vyplnit online. 

 Vyplněnou žádost nám zašlete nejpozději do 12.11. 2023

V případě potřeby, budeme moc rádi, když budoucím cestovatelům podáte pomocnou ruku, při vyplnění žádosti, ale hlavní snaha a iniciativa by měla přijít od nich samotných.

Před cestou samotnou naplánujeme pro vybrané uchazeče osobní i online schůzky. 

Březnové tematické setkání proběhlo nejen v Praze, ale tradičně i v Ostravě. Téma Osobnost v rozkvětu přineslo účastníkům zajímavé aktivity a diskuze například nad finanční prosperitou.

Představte si sobotu, 24. února 2024, kdy se krásné prostory hotelu Imperial Ostrava proměnily v epicentrum inspirace a osobního růstu během dalšího Ostravského setkání projektu "Začni správně". Tento den jsme společně s lektorkou Martinou Baierovou prozkoumávali moře možností, jak myšlenkové mapy mohou obohatit naše plánování. Odpoledne pak...

Navigace pro život je téma pro měsíc únor. Co si ale pod tímto tématem představit? Je to opravdu mnoho. My se zaměříme na zdravý životní styl a prevenci.