Erasmus - Začni správně na cestách


Pojďte si společně s námi užít adventní čas ve Vídni a Miláně. Jedná se o týdenní poznávací cestu po Evropě vlakovým spojením. Jedním z klíčových témat této cesty je poznávání úspěšných Čechů v zahraničí, ať už historických osobností, tak hlavně žijících v navštívených místech a setkání se zde žijícími mladými lidmi 18-26 let, návštěva filipínské komunity v Miláně, koučovací aktivity a seberozvojové hry v průběhu dne, organizace závěrečné akce v Praze, kde budou prezentovány výstupy cesty jejich vrstevníkům z dětských domovů i veřejnosti

Cesty se může zúčastnit 5 cestovatelů, kterým je 18 let a dvě naše koordinátorky - tentokrát to bude Jana a Gábina. 

Cestovatelé budou mít příležitost se na všech aktivitách podílet jak organizačně, tak např. vedením moderované diskuse s navštívenými osobnostmi, prezentací záměrů a výstupů své cesty. 

Skrze poznávání života v zahraničí si  účastníci rozšíří  zejména kritické myšlení, jazykové schopnosti, flexibilitu, schopnost hledat řešení v různých životních situacích. 

Naše koordinátorky budou učastníkům k dispozici po celou dobu příprav a budou s nimi v průběhu cesty.

Grant zahrnuje:  náklady na časovou vlakovou jízdenku z Prahy, ubytování, stravování, drobné výdaje ( např. doprava MHD)

Grant nezahrnuje:  náklady na cestovné v době přípravy cesty (schůzky v Praze), osobní kapesné v době konání cesty, pojištění účastníka

Termín konání cesty: 3. - 8. 12. 2023

Účastníci se mohou na cestu přihlásit prostřednictvím Žádosti o zařazení do programu, kterou lze vyplnit online. 

 Vyplněnou žádost nám zašlete nejpozději do 12.11. 2023

Součástí Žádosti je také motivační dopis a následně osobní pohovor s vybranými žadateli.

V případě potřeby, budeme moc rádi, když budoucím cestovatelům podáte pomocnou ruku, při vyplnění žádosti, ale hlavní snaha a iniciativa by měla přijít od nich samotných.

Před cestou samotnou naplánujeme pro vybrané uchazeče osobní i online schůzky.