Náš tým


Jana Merunková

spoluzakladatelka, ředitelka, fundraiserka yourchance o.p.s.


Ing. Gabriela Štiková

spoluzakladatelka, předsedkyně správní rady yourchance o.p.s. 

odborný garant projektu Začni správně


Helena Lorenc

odborná asistentka Gabriely Štikové 

yourchance@yourchance.cz


Mgr. Jaroslava Kohoutová

speciální pedagog,

dříve ředitelka DD Žatec 

členka expertního týmu Začni správně


Mgr. et Bc. Jan Uhlíř

pedagog, etoped a terapeut člen expertního týmu Začni správně


Adéla Karmazínová

koordinátorka pro Čechy


Jaroslav Juha

koordinátor pro Moravu