Únorové tematické setkání Postav se sám za sebe v Ostravě

26.02.2023

V únoru jsme zrealizovali tematické setkání s názvem "Postav se sám za sebe". Tato událost představovala důležitou příležitost pro sebepoznání, uvědomění si vlastních silných stránek a slabin, pochopení hodnoty sociálního kontaktu a budování kvalitních vztahů.
Dnešního setkání se zúčastnili mladí lidé z DD Melč, DD Havířov, DD Ostrava-Kunčice a DD Těrlicko. V našem snažení nám poskytla cennou podporu lektorka Karolina Chrenová, mentoři Rennè Sommer a Irena Mrovcová.
Chtěli bychom vyjádřit své upřímné díky za poskytnutí prostoru a pohoštění hotelu Imperial Ostrava. Vaše pohostinnost byla velmi ceněna všemi účastníky setkání.