Zářijové setkání pro mladé v Praze

27.09.2023

V sobotu 23. 9. jsme na našem pravidelném setkání pro dospívající z dětských domovů věnovali tématu "NO STRESS".

Poté, co jsme si vysvětlili, co stres je a jak ho vnímáme, jsme se ponořili do tématu hlouběji. Gabriela Štiková, odborná garantka projektu, nám představila koncept eustresu a distresu, neboli dobrého a špatného stresu. Tento rozdíl byl pro mnohé z nás nový a otevřel nám nový pohled na to, jak se stres může projevovat v našem životě.

Eustres, čili dobrý stres, je ten, který nám dává energii, motivuje nás k lepším výkonům a pomáhá nám dosáhnout našich cílů. Na druhé straně distres, špatný stres, je ten, který nás paralyzuje, způsobuje nám strach a nepohodlí. Gabriela nám ukázala, jak se těmito dvěma typy stresu proplétáme v životě a jak je důležité rozpoznat, který z nich právě zažíváme.

Následně jsme ponořili do několika případových studií. Ale naše setkání nebylo jen o práci a učení se. Bylo také o relaxaci a odpočinku. Jitka Masluková, koordinátorka pro Čechy, nám ukázala různé relaxační techniky, které můžeme použít, abychom se dokázali lépe vyrovnat se stresem. Učili jsme se jak dýchat, jak se uvolnit a jak si najít čas pro sebe.

Na konci dne jsme si uvědomili, že se vyrovnání se stresem nejedná jen o to, jak se stresu zbavit, ale o to, jak ho správně využít a jak se naučit odpočívat.

Toto setkání pro nás bylo velmi obohacující a těšíme se na další, které se bude konat v říjnu. Budeme se věnovat tématu sebevědomí, které je také velmi důležité pro naše životy.

A pamatujte, stres je součást života, ale záleží na nás, jak se s ním vypořádáme.