Pro mentory

Pro mentory

Proč se stát mentorem?

Být mentorem:

 • může být školou života, cesta k poznání sebe sama,
 • může být příležitost pomoci někomu, kdo to skutečně potřebuje,
 • může představovat obohacení a inspiraci,
 • může naučit většímu respektu a pochopení situace druhých,
 • může pomoci rozvíjet svůj potenciál
 • může přinést vzácné přátelství a jedinečný vztah

Kdo je mentor

Mentor je obvykle zkušenější či starší člověk, který se stará o mladšího a méně zkušeného svěřence (mentee), je mu oporou i rádcem, pomáhá mu lépe poznat sebe sama, svůj potenciál a své schopnosti.

Jako mentor budete:

 • parťákem do života
 • průvodcem životem "tam venku"
 • pozitivním vzorem, který bude následován
 • kritikem, který nastavuje zrcadlo reality
 • se společně radovat z úspěchů a splněných snů

Mentorský vztah je založen na vzájemné spolupráci dvou rovnocenných partnerů, na důvěře a respektu.

Co je mentoring

Životní mentoring je předávání osobních, pracovních i životních zkušeností směřujících k větší samostatnosti svěřence. Jedná se o přímou osobní pomoc těm, kteří ji skutečně potřebují.

Mentoringový program projektu Začni správně propojuje mlaďochy s dospěláky, kteří jim pomáhají najít tu správnou cestu životem. Mladí lidé napojení do mentoringového programu mohou se svým mentorem konzultovat nejen otázky spojené se vzděláním či profesí, ale především s běžným každodenním životem.

Kontaktujte nás na ......