Květnové tematické setkání v Praze v hotelu Duo.

17.05.2023

Na dnešním tematickém setkání jsme se zaměřili na kritické aspekty pracovního procesu – od tvorby skvělého životopisu, přes účinné metody hledání práce, až po psaní přesvědčivého motivačního dopisu a přípravu na pracovní pohovor.

Informací bylo opravdu hodně, ale díky naší skvělé atmosféře jsme vše zvládli a každý z nás si odnesl něco užitečného. Na různých jobových serverech jsme hledali konkrétní příležitosti pro každého z účastníků a podrobně jsme rozebírali strategie, jak tyto příležitosti získat.

K dispozici byly interaktivní úkoly, individuální konzultace, brainstorming a také sdílení názorů a zkušeností. Zapojeni byli opravdu všichni účastníci.

Vedení simulovaných pohovorů se ujala vynikající HR Directorka Jan Hotels, Denisa Santos, které patří naše srdečné poděkování. Také bychom rádi poděkovali mentorce Jitce Maslukové za její konzultace a rady, jak se efektivně "prodat" potenciálnímu zaměstnavateli.

Náš mentor Karel Ryšavý okouzlil všechny svým charisma a strejda Ivan Šach byl velkou oporou se svými slovy chvály a podpory.

Na závěr bychom chtěli vyjádřit naši vděčnost hotelu Duo za poskytnuté zázemí, podporu a vynikající občerstvení. Velké díky patří také Jan Hotels.