Proběhla akce pro mladé a vychovatele DD k tématu Rodinné právo

16.06.2022

Ve středu 15. 6. proběhla on-line akce na téma RODINNÉ PRÁVO, která se věnovala rodičovské zodpovědnosti, právům a povinnostem rodičů vůči dětem a dětí vůči rodičům. Probíraly se také vyživovací povinnosti. Lektorkami setkání byly JUDr. Renata Šínová a Ph.D., Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D. z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Projekt je výstupem spolupráce yourchance, jejího projekt Začni správně s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

Další akce projektu se budou konat 14. 9. a 15. 12. Více informací a registrace jsou možné zde: https://www.zacnispravne.cz/kalendar-akci/.

Smyslem projektu PRÁVO DO DĚTSKÝCH DOMOVŮ je zvyšovat povědomí dětí z dětských domovů v oblasti českého práva a nabídnout možná řešení životních situací, se kterým se mohou v dospělosti setkat (např. domácí násilí, pracovní právo, trestní právo apod.).

Mrkněte na záznam z posledního setkání a získejte nové informace a znalosti z oblasti Rodinného práva.