Aktuality

V únoru jsme zrealizovali tematické setkání s názvem "Postav se sám za sebe". Tato událost představovala důležitou příležitost pro sebepoznání, uvědomění si vlastních silných stránek a slabin, pochopení hodnoty sociálního kontaktu a budování kvalitních vztahů.
Dnešního setkání se zúčastnili mladí lidé z DD Melč, DD Havířov, DD Ostrava-Kunčice a...

Minulou sobotu se uskutečnilo tematické setkání s mladými lidmi z DD Solenice, které se neslo v duchu hesla "Postav se sám za sebe". Srdečně děkujeme hotelu Duo Jan Hotels za poskytnutí pohodlného zázemí pro naše setkání.

Ve středu 15. 6. proběhla on-line akce na téma RODINNÉ PRÁVO, která se věnovala rodičovské zodpovědnosti, právům a povinnostem rodičů vůči dětem a dětí vůči rodičům. Probíraly se také vyživovací povinnosti. Lektorkami setkání byly JUDr. Renata Šínová a Ph.D., Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D. z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.